facebook

Výročná členská schôdza za rok 2017

hr

V sobotu 20.1.2018  sa  konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krajné v Hasičskej zbrojnici za účasti delegáta p. Stančíka z DHZ Brezová p/B  a hostí z DHZ Hrachovište, Babulicov Vrch . Bola zhodnotená práca za rok 2017 a bol schválený plán hlavných úloh na rok 2018.V rámci programu boli povýšení členovia DHZ a ocenený dlhoročný obetavý preventivár zboru Vladislav Michalec.

 

Zobraziť vyhľadávanie