facebook

Výročná členská schôdza 2016

hr

 

V sobotu 10.12.2016  sa  konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krajné v Hasičskej zbrojnici za účasti delegáta p. Stančika z DHZ Brezová p/B , predsedu OV DPO Nové Mesto n/V Bc. Jozefa Smolinského a hostí z DHZ Hrachovište, Babulicov Vrch a Stará Turá. Bola zhodnotená práca za rok 2016 a za celé funkčné obdobie rokov 2012 – 2015, bol schválený plán hlavných úloh na rok 2017. Na VČS si členovia DHZ zvolili na ďalšie funkčné obdobie rokov 2017 – 2021 nový Výbor DHZ a Revíznu komisiu v zložení:

    ….

Výbor DHZ:

predseda DHZ Bc. Pavol Macúch
podpredseda – veliteľ DHZ Rastislav Kubiš
tajomník Pavol Moravec
preventivár Jaroslav Batka
referent mládeže Hana Kubaláková
strojník Bielik Štefan
pokladník Pavel Moravec
člen výboru Ing. Juraj Tomka
člen výboru Miriam Tomková

    ….

Revízna komisia:

revízor (predseda RK) Ing. Emil Valášek
člen RK Štefan Horák
člen RK Rastislav Nedbálek

 

 

Zobraziť vyhľadávanie