facebook

VČS DHZ Hrachovište

hr

V sobotu 30.1.2016 sa uskutočnila VČS hasičov DHZ Hrachovište v kultúrnom dome, na ktorú sme boli pozvaný . Schôdzu viedol podľa rokovacieho poriadku predseda zboru P.Václavek.

VČS sa konala pre zbor v jubilejnom roku, v roku 95.výročia založenia zboru. Pri tejto príležitosti sme odovzdali predsedovi pamätnú plaketu a pripomenili dobrú spoluprácu, v ktorej chceme naďalej pokračovať aj v budúcnosti.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie