facebook

Územná súťaž DHZ Územnej organizácie DPO SR Myjava

hr

V sobotu  27.5.2017 sa konala súťaž DHZ Územnej organizácie DPO SR Myjava na ihrisku vo Vrbovciach. Počasie tejto súťaži prialo, až na miestami neodbytný vietor. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 17 družstiev mužov. Pri zahajovacom nástupe podal hlásenie veliteľ ÚzV DPO SR Myjava starostovi obce, Ing. Redechovi, ktorý všetkých srdečne privítal na pôde obce Vrbovce a poprial celému podujatiu zdárny priebeh a zároveň privítal prítomného predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku , ktorý priviezol so sebou knihu „Hasiči  TSK“. Túto knihu dostal každý zbor v troch exemplároch. V krátkom príhovore vydvihol prácu hasičov, zároveň poďakoval za ochotu venovať sa tejto činnosti vo svojom osobnom voľnom čase a  pripomenul, ako je dôležité zapojiť sa do plošného zaradenia síl a prostriedkov, nakoľko zbory cez obce sú z financií  dotované štátom, podľa stupňa zaradenia a vybavením techniky.

            Vlastná súťaž mala hladký priebeh a hlavne bez ujmy na zdravý. Prvým trom družstvám žien aj mužov boli odovzdané poháre  s diplomom podľa umiestnenia. Usporiadatelia mali vzorne pripravené priestory pre obe disciplíny, ktorými boli požiarny útok s vodou a štafeta 8x50m.

 Umiestnenie žien a mužov na prvých troch miestach :

Ženy:

 1. DHZ Hrašné
2. DHZ Babulícov Vrch I
3. DHZ Rudník

 Muži:

 1. DHZ Babulícov Vrch I
2. DHZ Jablonka
3. DHZ Rudník

 Naše družstvá mužov sa umiestnili následovne:

  8. DHZ Krajné
13. DHZ Matejovec

 

Zobraziť vyhľadávanie