facebook

Územná súťaž DHZ okresu Myjava v Kostolnom 18.5.2019

hr

          Za pomerne prijateľného, i keď veterného počasia, usporiadala ÚzO  DPO SR Myjava dňa 18.5.2019 súťaž hasičských zborov okresu. Celé podujatie si zobrali na starosť hasiči DHZ Kostolné – Babulícov Vrch. Podujatie sa uskutočnilo na ihrisku TJ Kostolné za prítomnosti starostu obce Miroslava Cibulku a zúčastnilo sa na nej spolu 18 družstiev, z toho 14 mužov a 3 žien. Súťaž prebiehala podľa vopred vypracovaného Organizačno-technického zabezpečenia v súlade so Súťažným poriadkom DPO SR.

           Súťažilo sa v dvoch disciplínach a to štafeta 8x50m  a  požiarny útok s vodou. Súbežne s týmito disciplínami prebiehal i pretek jednotlivca na 60 m. Pre pretek jednotlivca boli tohto roku Republikovým Výcvikovým Štábom určené nasledovné časy pre získanie odznaku Výkonnostnej triedy:

Muži:   Ženy:  
I. VT    do 13,00 s I. VT    do 16,00 s
II. VT    13,01 – 15,00 s II. VT    16,01 – 18,00 s
III. VT    15,01 – 18,00 s III. VT    18,01 – 21,00 s

 

Dorastenci ani dorastenky nesúťažili.

 

Na prvých troch miestach v kategórii žien súťaže, bolo toto poradie:

1.miesto DHZ Babulícov Vrch  výsledný čas  126,46 sek.

2.miesto DHZ Vrbovce            výsledný čas  128,33 sek.

3.miesto DHZ Hrašné              výsledný čas  154,33 sek.

 

Na prvých troch miestach v kategórii mužov  súťaže, bolo toto poradie:

1.miesto DHZ Babulícov Vrch  výsledný čas  99,26 sek.

2.miesto DHZ Rudník               výsledný čas109,72 sek.

3.miesto DHZ Poriadie              výsledný čas116,04 sek.

Súťažné družstvo DHZ Krajné sa umiestnilo na 4. mieste s výsledným časom 119,48 sek.

 

V preteku jednotlivcov dominovali domáci pretekári:

Muži:     VT
1.miesto DHZ Babulícov Vrch Michálek Vladimír čas 11,59 sek. I.
2.miesto DHZ Babulícov Vrch Ragan     Peter       čas  11,70 sek I.
3.miesto DHZ Rudník Malek     Juraj čas 11,83 sek. I.
Ženy:      
1.miesto DHZ Babulícov Vrch Kostelná Lucia      čas  16,18 sek.    II.
2.miesto DHZ Hrašné Feriancová  Dominika  čas  17,99 sek.   II.
3.miesto DHZ Hrašné Feriancová Michaela    čas  19,32 sek.   III.

    

Zobraziť vyhľadávanie