facebook

Tatra 148 zasa na svojom mieste

hr

V piatok 9.10.2015 okolo 17. hodiny bola slávnostne odovzdaná re-pasovaná

Tatra 148 CAS 32  ministrom vnútra JUDr. Robertom Kaliňákom za prítomnosti prezidenta  HaZZ generála JUDr. Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha a Ing. Jána Parčiša, Bc. Dušana Bublavého a Ing. Vladislava Petráša poslancov Národnej rady, prednostu Okresného úradu Myjava Ing. Juraja Bakoša, zástupcov OV DPO Nové Mesto nad Váhom predsedu Bc. Jozefa Smolinského a veliteľa Ivana Krupu, riaditeľa KR HaZZ Trenčín plk.Ing.Igora Šenitku, riaditeľky OV DPO Myjava Ing. Anny Vrbové, starosty obce Ing. Petra Kubisa.

Predseda DHZ Bc.Pavol Macúch podal hlásenie ministrovi Kaliňákovi pred nastúpenými hasičmi Krajného, Matejovca a Hrachovišťa , potešujúci bol pohľad na mladých hasičov Krajného nastúpených v nových pracovných rovnošatách. Starosta obce predstavil a privítal všetkých prítomných a zaďakoval za vynovenú Tatru, ktorá zasa môže slúžiť občanom v rozsiahlom kopcovitom , po večine veľmi ťažko dostupnom teréne obce v prípade potreby zásahu. Potom prehovoril k početným účastníkom aj z radov obyvateľov obce minister vnútra JUDr. Kaliňák, ktorý pripomenul dôležitosť vybavenia hasičských zborov technikou, ktorá musí byť akcie schopná, aby mohla slúžiť svojmu účelu ale i finančnú pomoc, ktorú každoročne obdržia obce na zakúpenie a doplňovanie potrebných prostriedkov na činnosť hasičského zboru. Nakoľko pred hosťami boli ešte ďalšie podobné akcie v Prašníku,Vrbovom a Bašovciach nebolo veľa času na besedovanie, hostia sa v rýchlosti občerstvili a ponáhľali sa na ďalšiu akciu.

 

NK  DHZ Krajné

 

Zobraziť vyhľadávanie