facebook

Taktické cvičenie – hľadanie stratenej osoby – Matejovec 2016

hr

 

Dňa 19.11.2016 o 18:00 usporiadal DHZO Matejovec súčinnostno-taktické cvičenie pre dobrovoľných hasičov z okresu Myjava. Prizvané boli jednotky z obcí Krajné,Jablonka,Babulicov Vrch,Hrašné,Polianka,Rudník a z mesta Brezová pod Bradlom. Cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie nezvestných osôb v ťažko prístupnom teréne pomocou vytvorenia rojnice.

Po vyhlásení poplachu dorazili jednotky na zhromaždisko,kde boli učastníkom odovzdané pokyny k vykonaniu cvičenia.

Na priebeh cvičenia dohliadal starosta obce Krajné Ing.Peter Kubis,členovia OV DPO Myjava Bc.Pavol Macúch a Dušan Michalička, predseda DHZ Matejovec Ján Kubus.

Po odovzdaní pokynov bol vydaný rozkaz k vytvoreniu rojnice a následne rojnica vyrazila smerom k odhadovanému miestu hľadaných osôb.

Rojnica sa skladala zo 7 jednotiek,do ktorej bol pridaný jeden člen domáceho DHZ,ktorý bol vybavený prenosnou rádiostanicou.Po cca.30 minútach boli nájdené 2 nezvestné deti,ktoré boli následne odvedené členmi pátracej skupiny späť na zhromaždisko.Zhruba po ďaľších 10 minútach bol nájdený muž,ktorý sa sťažoval na bolesť dolnej končatiny.Po prehliadke zdravotníkom mu bola končatina zafixovaná a muž bol pomocou transportnej plachty znášaný spať na zhromaždisko.Nakoľko bol nájdený muž v ťažko prístupnom teréne,museli sa členovia často pri znášaní striedať.Transport raneného bol sťažený zníženou viditeľnosťou a taktiež hustým dažďom,čo komplikovalo priebeh celej akcie.

Po znesení  raneného na miesto určenia,bol následne odovzdaný zdravotnej službe,ktorá mu poskytla potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Týmto bolo pátranie ukončené a členovia akcie sa presunuli do požiarnej zbrojnice v Matejovci,kde bolo cvičenie vyhodnotené členmi pozorovacej skupiny.

Cvičenie bol vyhodnotené pozitívne starostom obce i ďalšími členmi.Boli vyzdvihnuté správne kroky a postupy,ale boli zdôraznené aj nedostatky ako chyby pri komunikácii s rádiostanicami.Celkovo bolo cvičenie vyhodnotené ako úspešné a prínosné.Starosta,ako aj vednie DHZ Matejovec  poďakoval jednotkám za svoj čas a námahu pri tomto cvičení.

Po ukončení oficiálnej časti,boli členovia jednotiek pozvaní na malé občerstvenie pripravené domácim DHZ.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie