facebook

Súčinnostné taktické cvičenie DHZ okresu Myjava – Vrbovce 2016

hr

V sobotu 10.9.2016 bolo v obci Vrbovce vykované Súčinnostné taktické cvičenie dobrovoľných hasičských oborov okresu Myjava.

Ako tému cvičenia stanovil OVDPO Myjava diaľkovú dopravu vody. Cvičenie bolo pod taktovkou domáceho DHZ, ktorý pripravil terén a trasu na hasenie požiaru lesného porastu nad priestorom bývalého PD Vrbovce. Ako zdroj čerpania vody bola určená miestna priehrada.

Cvičenia sa zúčastnili skoro všetky dobrovoľné zbory okresu Myjava a to:

DHZ Vrbovce , DHZ Vrbovce Šance, DHZ Vankovia, DHZ Turá Lúka, DHZ Jablonka, DHZ Rudník,  DHZ Matejovec , DHZ Babulicov Vrch , DHZ Brezová pod Bradlom,  DHZ Krajné, DHZ Poriadie, DHZ Belanský, DHZ Hrašné.

O 14:50 bol poplach vyhlásený sirénou v obci Vrbovce a o 15:00 hod. pre ostatné zúčastnené DHZ. Na mieste stretnutia, ktoré bolo pred areálom bývalého PD, boli kontrolované časy príjazdu jednotlivých zborov, aby bolo možné v prípade reálneho zásahu overiť možnosti dojazdov techniky z jednotlivých častí okresu.

Po privítaní zúčastnených družstiev zástupcom starostu obce Mgr. Dušanom Eliášom a úvodnom slove predsedu OV DPO Bc. Pavla Macúcha a prednostky OÚ Myjava  JUDr. Vrkočovej, vykonal veliteľ zásahu Ing. Ján Sládeček s okrskovým inštruktorom p. Pavlom Majtánom a okresným veliteľom p. Dušanom Michaličkom poučenie družstiev a dal pokyn na začatie akcie.

Umiestnenie družstiev na stanovištia prebehlo bez problémov vďaka skúsenostiam družstiev a príprave terénu.

Celkový čas dopravy vody od nasatia po prívod do zásahového vozidlo trvala celkovo 16 min., vrátane prípravy družstiev.

Vyhodnotenie cvičenia bolo vykonané na miestnom futbalovom ihrisku, kde bolo pripravené i občerstvenie zúčastneným domácim zborom.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie