facebook

Stavanie mája

hr

Presne rok uplynul od spoločného stretnutia na Obecnom ąportovom areáli v Krajnom, čo naši hasiči si precvičili stavanie mája manuálno-mechanizačným spôsobom. Niektoré operácie z postupu stavania im vypadli z pamäti, preto spracovaný video záznam im v budúcom roku môže slúžiť na teoretické cvičenie.
Treba sa dohodnúť na dĺžke kmeňa, aby sa nemusel máj skracovať. Tak isto prečistiť, zväčšiť otvory pre laná pridržiavacích žrdí (žajdrúkov) a ešte niekoľko maličkostí. Inak zo strany hasičov všetko prebehlo v najlepšom poriadku. Aj hudobno tanečný program, mix Krajňanček s časťou Krajňanca bol v poriadku. Treba aby sa mladí prezentovali, cvičili. Diváci ktorí prišli a bolo ich početne viac ako minulí rok, boli iste spokojní.

Zobraziť vyhľadávanie