facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 31.5.2019

hr

Pozvánka        

Výbor DHZ  Krajné  pozýva svojich členov na členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 31.5. 2019  o 19:00 hod.  v klube Hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac máj
  3. Memoriál Jána Dlhého 29.6.2019
  4. Memoriál Jána Kubiša 15.6.2019
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Narodeniny a meniny členov – jún
  8. Termín členskej schôdze – návrh 5.7.2019
  9. Záver

 

Výbor DHZ Krajné

 

Zobraziť vyhľadávanie