facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 7.9.2018

hr

Pozvánka        

Výbor DHZ  Krajné  pozýva svojich členov na  členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 7.9. 2018  o 19:00 hod.  v klube hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac august
  3. Stretnutie dobrovoľných hasičov pri príležitosti stého výročia vzniku Československa 20.10.2018
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Narodeniny a meniny členov – september
  7. Termín členskej schôdze – návrh 5.10.2018 o 19:00 h
  8. Záver

 

Výbor DHZ Krajné

Zobraziť vyhľadávanie