facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 4.10.2019

hr

Pozvánka        

Výbor DHZ  Krajné  pozýva svojich členov na členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 4.10. 2019  o 18:00 hod.  v klube Hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac jún, júl, august, september
  3. Jesenné okresné kolo hry plameň 12.10.2019
  4. Preventívne prehliadky v obci Krajné a Podkylava
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Narodeniny a meniny členov
  8. Termín členskej schôdze – návrh 31.10.2019
  9. Záver

 

Výbor DHZ Krajné

 

Zobraziť vyhľadávanie