facebook

Pohreb Štefana Kovára

hr

Dňa 28.5.2016 zomrel náš najstarší člen DHZ Krajné Štefan Kovár vo veku 80 rokov. Členom zboru bol od roku 1956, kde aktívne pracoval 38 rokov, z toho 36 rokov vo funkcii predsedu. Počas jeho činnosti v zbore mu bola udelená stužka za tridsať ročnú aktívnu službu a bronzová medaila za vernosť.   Od  1.augusta 2014 bol členskou schôdzou prijatý za čestného predsedu DHZ Krajné.

Pohreb sa konal 3.6.2016 o 14°° hod.  v dome smútku v Krajnom. Na poslednej rozlúčke sa okrem rodiny, priateľov a známych zúčastnili hasiči Krajného, Hrachovišťa a Babulícovho Vrchu v rovnošatách. Po akte rozlúčky sa bratia hasiči zišli na malom občerstvení v klube hasičskej zbrojnice.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie