facebook

Pohárová súťaž mladých hasičov – Koválovec 2.7.2017

hr

Družstvo mladých hasičov DHZ Krajné sa zúčastnilo dňa 2. júla 2017 na 2. ročníku memoriálu Rudolfa Šveca, ktorý bol zároveň  5. ročníkom detskej pohárovej súťaže O pohár obce Koválovec v okrese Skalica v kategórii chlapcov a dievčat. Súťaže sa zúčastnilo 5 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev. V kategórii chlapcov zvíťazilo družstvo Senice so súčtom bodov 96,36  a v kategórii dievčat družstvo Senica so súčtom bodov 107,13. Našim mladým hasičom v kategórii chlapcov sa nepodarilo obhájiť 2. miesto, skončili na 5 mieste . V porovnaní s minulým rokom mala súťaž vyššiu úroveň , čoho dôkazom sú dosiahnuté lepšie časy v jednotlivých disciplínach (požiarny útok s vodou, štafeta na 400 metrov s prekážkami)

Výbor DHZ Krajné ďakuje za účasť a reprezentáciu DHZ Krajné  mladým hasičom, ktorí súťažili v zložení – Hanka Kubaláková, Martinka Batková, Emma Kubišová, Katarína Kubišová, Natálka Vičanová, Helena Nošková, Dáša Haňáková, Alex Arbet, Šimon Kolník, Tomáš Puškár ,  pod vedením pani Miriam Tomkovej. S vedením súťažného družstva jej pomáhali Jaroslav Batka, Martin Plesník, Juraj Tomka,  Pavel Moravec  a Pavol Moravec.

 

Zobraziť vyhľadávanie