facebook

Pohárová súťaž mladých hasičov – Koválovec 19.6.2016

hr

Družstvo mladých hasičov DHZ Krajné sa zúčastnilo dňa 19. júna 2016 na 1. ročníku memoriálu Rudolfa Šveca, ktorý bol zároveň  4. ročníkom detskej pohárovej súťaže O pohár obce Koválovec v okrese Skalica v kategórii chlapcov a dievčat. Súťaže sa zúčastnilo 7 chlapčenských a 3 dievčenské družstvá. V kategórii chlapcov zvíťazilo družstvo Senice so súčtom bodov 105,32  a v kategórii dievčat družstvo Rybky so súčtom bodov 114,08. Naši mladí hasiči v kategórii chlapcov obhájili pekné 2. miesto so súčtom bodov 110,20 za ktoré získali pekný pohár  a druhé družstvo obsadilo 6 miesto so súčtom bodov 117,87  . V porovnaní s minulým rokom mala súťaž vyššiu úroveň , čoho dôkazom sú dosiahnuté lepšie časy v jednotlivých disciplínach (požiarny útok s vodou, štafeta na 400 metrov s prekážkami)

Výbor DHZ Krajné ďakuje za umiestnenie, vystupovanie a výbornú reprezentáciu mladým hasičom, ktorí súťažili v zložení – Hanka Kubaláková, Izabella Turanová, Martinka Batková, Emma Kubišová, Natálka Vičanová, Simonka Kubrická, Helena Nošková, Alex Arbet, Šimon Kolník, Tomáš Puškár , Ondej Maruna a Tobias Šagát pod vedením vedúcej kolektívu MH pani Hanky Kubalákovej. S vedením súťažného družstva jej pomáhali Miriam Tomková, Anna Lajdová, Pavol Macúch, Jaroslav Batka, Martin Plesník, Radovan Šagát, Pavel Moravec  a Pavol Moravec.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie