facebook

Oslavy 115.výročia založenia DHZ Krajné

hr

Oslavy 115.výročia založenia DHZ Krajné boli príležitosťou aby sa u nás stretli zástupcovia družobnej obce, mestskej časti Brno-Chrlice. Stretnutie sa uskutočnilo 31.7.2009 za účasti poslancov mestského zastupiteľstva vedeného starostom Ing. Kučerom a poslancov našej obce, starostu Ing. Šustra, pracovníčok obecného úradu, v reštaurácii „Hany“. Na tomto stretnutí bola zhodnotená doterajšia družobná spolupráca a podpísaná zmluva pre ďalšie obdobie.
V sobotu 1.8.2009 sa uskutočnili v priestoroch obecného športového areálu oslavy 115.výročia založenia DHZ za účasti prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, funkcionárov OV DPO Myjava, OV DPO Nové Mesto nad Váhom. Medzi pozvanými hosťami boli aj bývalí funkcionári DPO. Piateho ročníka súťažno zábavného popoludnia „ Krajnianská prúdnica“ sa zúčastnili DHZ Matejovec, Vankovia, Babulicov Vrch, Hrachovište, Stará Turá, Hrubá Strana, družobný hasičský zbor Brno-Chrlice a dve družstvá Krajného. V slávnostnej časti bola odovzdaná historická zástava DHZ v Krajnom starostom obce Ing. Šustrom, boli povýšení a ocenení členovia DHZ Krajné prezidentom DPO SR JUDr. Minárikom, riaditeľkou OV DPO Myjava Ing. Vrbovou a predsedom DHZ Bc. Macúchom. Slávnostný program ukončil (externý) trubač DHZ ukážkami hasičských signálov.
Samotnú súťaž, požiarny útok, štafetu a hod hadicami na cieľ všetci prítomní sledovali pri moderovaní celého podujatia vrchným technikom Ivanom Krúpom, jeho komentár prispel príjemnej pohode súťažno – zábavného podujatia.

Zobraziť vyhľadávanie