facebook

Okresné jesenné kolo hry Plameň – Krajné 19.11.2016

hr

 

Dňa 19. novembra 2016 sa uskutočnilo v Krajnom Okresné jesenné kolo hry Plameň okresu Myjava za účasti predsedu OV DPO Myjava Bc. Pavla Macúcha. Súťaže sa zúčastnili štyri trojčlenné súťažné družstvá všetky z DHZ Krajné. Súťaž prebehla v telocvični ZŠ s MŠ Krajné pod vedením hlavného  rozhodcu súťaže Pavla Moravca. Súťažilo sa v deviatich disciplínach – štafeta na 50 metrov, štafeta viazania uzlov, rozvíjanie hadíc na cieľ, určovanie vecných prostriedkov, prenos zraneného, streľba zo vzduchovky, hod tenisovou loptičkou na cieľ, hádzanie šípok na terč, hádzanie lopty na basketbalový kôš. Po skončení súťaže prebehlo vyhodnotenie v klubovni DHZ Krajné pri malom občerstvení a krátkom posedení. Najlepšie sa umiestnilo súťažné družstvo Krajné D. Na záver predseda OV DPO Myjava Bc. Pavol Macúch poďakoval všetkým súťažiacim a organizátorom za hladký priebeh súťaže.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie