facebook

Memoriál Jána Dlhého – V. ročník – 2018

hr

Dobrovoľný hasičský zbor Krajné usporiadal dňa 28.7.2018 v poradí V. ročník memoriálu Jána Dlhého – Krajnanská prúdnica. Pred súťažným zápolením zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru, rodinní príslušníci Jána Dlhého a starosta obce Krajné sa poklonili pamiatke Jána Dlhého a Jána Ďuriša a položili kvety na ich hroby .

Program pokračoval slávnostným nástupom súťažných družstiev. Predseda DHZ Bc. Pavol Macúch privítal rodinných príslušníkov Jána Dlhého, starostu obce Ing. Petra Kubisa, predsedu KO DPO SR Trenčín Bc. Jozefa Smolinského a súťažné družstvá z Hrachovišťa, Matejovca, Starej Turej a domáce  Krajné. SDH Brno-Chrlice a DHZ Babulicov Vrch sa za neúčasť ospravedlnili. Počas súťaže nás príjemne prekvapil svojou prítomnosťou starosta družobnej mestskej časti Brno-Chrlice Ing. Lukáš Fila. 

Súťažilo sa tradične v troch disciplínach – požiarny útok s vodou cez bariéru, netradičnou štafetou a hodom hadice na cieľ. Pre menší počet súťažných družstiev súťaž prebehla dvojkolovo a započítaval sa lepší dosiahnutý čas v každej disciplíne. Súťaž bola prerušená krátkou búrkou , ktorá v horúcom počasí osviežila ako divákov, tak i súťažiacich .  Víťazom sa v tomto ročníku stalo domáce súťažné družstvo DHZ Krajné. Všetky súťažné družstvá a rodina Jána Dlhého boli odmenené pohármi a diplomami. Po skončení súťaže sme si tak, ako každoročne urobili spoločnú fotografiu a posedeli sme si s našimi priateľmi pri občerstvení a hudbe.

V roku 2019 na VI. ročníku memoriálu Jána Dlhého DHZ Krajné oslávi 125. výročie založenia, na ktoré vás už teraz srdečne pozývame.

Výbor DHZ Krajné ďakuje všetkým členom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu súťažno-zábavného popoludnia.

 

Zobraziť vyhľadávanie