facebook

Memoriál Jána Dlhého – IV. ročník – 2017

hr

Dňa 8.7.2017 sa uskutočnil IV. ročník Memoriálu Jána Dlhého – Krajnanská prúdnica, ktorý sme zahájili tichou spomienkou a položením kvetov na hroby Jána Dlhého a Jána Ďuriša .Ich pamiatke sa poklonili zástupcovia DHZ Krajné, SDH Brno-Chrlice, predstavitelia obce Krajné a mestskej časti Brno-Chrlice. 

Pri slávnostnom nástupe privítal Bc. Macúch  zástupcov rodiny Janka Dlhého, priateľov hasičov a zástupcov z družobnej obce Brno-Chrlice, ako aj ostatné súťažiace družstvá hasičov z Matejovca, Babulícovho Vrchu, Starej Turej, Hrachovišťa a samozrejme Krajného.

Súťaž dospelých prebehla v tradičných disciplínach – požiarny útok s vodou cez bariéru, štafetou a hodom hadice na cieľ. V tomto roku to najlepšie zvládlo družstvo  z družobného SDH Brno-Chrlice. Všetky súťažné družstvá boli odmenené pohármi a diplomami. Po skončení súťaže sme si tak, ako každoročne urobili spoločnú fotografiu a posedeli sme si s našimi priateľmi pri občerstvení a hudbe do nočných hodín.           

Výbor DHZ Krajné ďakuje všetkým členom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu súťažno-zábavného popoludnia.

 

Zobraziť vyhľadávanie