facebook

Jarné IMZ okrsku Krajné – v Hrašnom – Hodulov Vrch

hr

Jarné  IMZ okrsku  Krajné  konané 6.5.2017 v Hrašnom – Hodulov Vrch

Program:

 1. Zahájenie
 2. Uctenie si pamiatky zosnulých hasičov medzi obdobiami IMZ
 3. Obálka s dokumentáciou obsahuje :
 • hlásenie za I. polrok 2017
 • prihláška na odbornosti OO-hasič III.st.  a OO-hasič II.st.-témy + prihláška
 • prihláška na OS 27.05.2017  Vrbovce
 • organizačné zabezpečenie OS  DHZ
 1. Odbornosti, kurzy, školenia, “prevádzkový denník“ ,denník strojnej služby, stazka,
 2. Rôzne:
 • informácia predsedu zo Snemu DPO SR konaného 25.3.2017,
 • RVZ 22.4.2017
 • testové skúšky odborností 11.5.2017
 • DHZ zaradené do kategórie „ B „-ktoré obdržali techniku-sú možné kontroly,
 • výročia založenia DHZ – Hodulov Vrch 65 rokov,
 • oboznámiť: nové stanovy v Požiarniku č.3
 1. Diskusia
 2. Záver

 

V diskusii najviac dotazov bolo na denníky- prevádzkový a strojní služby- na toto téma by malo prebehnúť školenie.

Bola podaná informácie o zmene TC – Brezová- presúva sa na 23.9.2017,- prizvané budú hlavne DHZ, ktoré obdržali protipovodňové vozíky.

Boli prednesené dátumy IKHL a bližšie informácie k  súťažiam -Úz. S -Vrbovce

Krajská-Dohňany a republiková Trnava nakoľko je postupový rok muži,ženy,dorast.

 

 

Zobraziť vyhľadávanie