facebook

Hasiči v Chrliciach…

hr

Družobná cezhraničná spolupráca hasičov Krajného a Brno – Chrlice sa stále utužuje. Veľmi radi sme prijali pozvanie na oslavu 125.výročia založenia zboru, ktoré sa konalo 10.6.2017 zároveň s otvorením novej hasičskej zbrojnice. Pri tejto príležitosti boli siedmi členovia nášho zboru ocenení medailou za medzinárodnú spoluprácu. Zároveň predseda a veliteľ DHZ Krajné  odovzdali medaile deviatim členom SDH za medzinárodnú spoluprácu, ktoré im udelila DPO SR. Pri príležitosti dvoch významných udalostí- založenie zboru a otvorenie novej zbrojnice , pripli predseda a veliteľ zboru pamätné stuhy na historickú zástavu SDH Brno-Chrlice a odovzdali im upomienkový dar – hasičskú sekerku s venovaním. Zároveň sme odovzdali pozvánku na memoriál Jána Dlhého, ktorý sa uskutoční v mesiaci júl 2017.

Tak ako pri každej návšteve u bratov hasičov v Chrliciach, aj teraz bolo o nás dobre postarané a v družnom posedení do neskorých nočných hodín sme prebrali rôzne podnety na ďalšiu spoluprácu.

 

Zobraziť vyhľadávanie