facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 31.5.2018

hr

Pozvánka        

Výbor DHZ  Krajné  pozýva svojich členov na  členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 31. 5. 2018  o 19:00 hod.  v klube hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac máj
  3. Okresná súťaž 9.6.2018 – Vrbovce
  4. Memoriál Jána Dlhého 7.7.2018 – príprava
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Narodeniny a meniny členov – jún
  8. Termín členskej schôdze – návrh 29.6.2018 o 19:00 h
  9. Záver

Výbor DHZ Krajné



Načítanie mapy…

Dátum/čas:
31. máj 2018 | 19:00 - 19:00

Miesto konania:
Krajné (Zbrojnica DHZ)

Kategória:

hr

Zobraziť vyhľadávanie