facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 3.5.2019

hr

Pozvánka        

Výbor DHZ  Krajné  pozýva svojich členov na členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 3.5. 2019  o 19:00 hod.  v klube Hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac apríl
  3. Výpomoc pri organizovaní 100. výročia úmrtia  M.R.Štefánika na Bradle 4.5.2019
  4. Príprava súťažného družstva na okresnú súťaž – Kostolné 18.5.2019
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Narodeniny a meniny členov – máj
  8. Termín členskej schôdze – návrh 31.5.2019 alebo 7.6.2019 o 19:00 h
  9. Záver

Výbor DHZ KrajnéNačítanie mapy…

Dátum/čas:
3. máj 2019 | 19:00 - 19:00

Miesto konania:
Krajné (Zbrojnica DHZ)

Kategória:

hr

Zobraziť vyhľadávanie