facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 30.11.2018

hr

Pozvánka        

Výbor DHZ  Krajné  pozýva svojich členov na  členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 30.11. 2018  o 17:00 hod.  v klube hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac november
  3. IMZ okrsku Krajné – Matejovec 14.12.2018 o 17.00 h
  4. Výročná členská schôdza – príprava a stanovenie termínu uskutočnenia
  5. Preventívne protipožiarne prehliadky rodinných domov – stanoviť dátum vykonania
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Narodeniny a meniny členov – december
  9. Termín členskej schôdze – návrh 4.1.2019 o 17:00 h
  10. Záver

Výbor DHZ Krajné

 

 Načítanie mapy…

Dátum/čas:
30. nov 2018 | 17:00 - 17:00

Miesto konania:
Krajné (Zbrojnica DHZ)

Kategória:

hr

Zobraziť vyhľadávanie