facebook

Pozvánka na členskú schôdzu 9.2.2018

hr

Pozvánka

Výbor DHZ  Krajné pozýva svojich členov na  členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 2. 3. 2018  o 18:00 hod.  v klube hasičskej zbrojnice

Program:

  1. Zahájenie – určenie zapisovateľa a overovateľov, 
  2. Kontrola úloh za mesiac február
  3. Osadenie regálu v garáži a upratovanie
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Narodeniny a meniny členov – marec
  7. Termín členskej schôdze – návrh 6.4.2018 o 19:00 h
  8. Záver

Výbor DHZ Krajné

 Načítanie mapy…

Dátum/čas:
2. mar 2018 | 18:00 - 18:00

Miesto konania:
Krajné (Zbrojnica DHZ)

Kategória:

hr

Zobraziť vyhľadávanie