facebook

Členovia

hr

Výbor DHZ   2017 – 2021

Meno Hodnosť Zaradenie
Bc. Macúch Pavol Inšpektor predseda
Kubiš Rastislav mladší zbormajster veliteľ
Batka Jaroslav vrchný technik preventivár
Moravec Pavol nadzbormajster tajomník
Moravec Pavel technik pokladník
Bielik Štefan nadzbormajster strojník
Ing. Tomka Juraj hasič mat.tech.referent
Kubaláková Hana vrchný hasič referent mládeže
Tomková Miriam vrchný hasič člen výboru
  Revízna komisia  
Ing.Valášek Emil starší technik predseda
Horák Štefan mladší zbormajster člen
Nedbálek Rastislav nadrotník člen

Členovia zboru podľa družstiev 2017 – 2021

Meno Hodnosť Zaradenie
Bielik Martin nadrotník I.
Dobrovodský Lukáš hasič bez zaradenia
Ďuriš Marcel nadrotník I.
Ďuriš Pavol nadzbormajster I.
Ferianec Pavol starší hasič bez zaradenia
Ferianec Tomáš starší hasič bez zaradenia
Hanus Kristián rotník bez zaradenia
Chynoranská Ivana vrchný hasič bez zaradenia
Knap Ondrej hasič II.
Konečník Ján nadzbormajster bez zaradenia
Konečník Radovan mladší zbormajster I.
Kovár Miroslav nadrotník bez zaradenia
Kravárik Pavol mladší zbormajster bez zaradenia
Kubalák Ján nadzbormajster II.
Kubis Peter Ing. starší technik I.
Lajda Milan vrchný hasič I.
Lajdová Anna Ing. hasič bez zaradenia
Macúch Peter zbormajster I.
Medveď Pavel starší hasič bez zaradenia
Michalec Vladislav technik bez zaradenia
Michalides Rastislav starší hasič I.
Miko Tomáš hasič bez zaradenia
Moravec Ľubomír nadzbormajster II.
Moravec Michal rotník I.
Moravec Peter nadrotník I.
Moravec Slavomír nadzbormajster II.
     
Nedbálek Karel technik bez zaradenia
Pardavý Jozef mladší zbormajster bez zaradenia
Plesník Martin starší hasič I.
Šagát Martin hasič bez zaradenia
Šagát Radovan rotník I.
Vavák Samuel vrchný hasič I.
Vičan Roman rotník I.

 

……
 

Hodnostné označenie v DPO SR (klikni pre zväčšenie)

 

Výbor DHZ 2012- 2016

Meno Hodnosť Zaradenie
Bc. Macúch Pavol Inšpektor predseda
Batka Jaroslav vrchný technik veliteľ
Dlný Ján RIP 06.07.2012
Kovár Štefan čestný predseda
Michalec Vladislav mladší technik preventivár
Nedbálek Karel mladší technik tajomník
Moravec Pavel mladší technik pokladník
Bielik Štefan nadzbormajster strojník
Konečník Ján nadzbormajster mat.tech.referent
Moravec Pavol nadzbormajster referent mládeže
Hanus Kristián rotník člen výboru
  Revízna komisia  
Ing.Valášek Emil starší technik predseda
Horák Štefan mladší zbormajster člen
Nedbálek Rastislav nadrotník člen

Členovia zboru podľa družstiev  2012 – 2016

Meno Hodnosť Zaradenie
Bielik Martin nadrotník I.
Ďuriš Marcel nadrotník I.
Ďuriš Pavol nadzbormajster I.
Knap Ondrej hasič II.
Ing. Kubis Peter starší technik I.
Kubiš Rastislav vrchný hasič I.
Konečník Rado mladší zbormajster I.
Kovár Miroslav-st. nadrotník bez zaradenia
Kravárik Pavol nadrotník bez zaradenia
Kubalák Ján nadzbormajster II.
Lajda Milan vrchný hasič I.
Macúch Peter mladší zbormajster I.
Michalides Rastislav starší hasič I.
Moravec Ľubomír nadzbormajster II.
Moravec Milan RIP 07.03.2014
Moravec Michal starší hasič I.
Moravec Peter rotník I.
Moravec Slavomír nadzbormajster II.
Nedbálek Dušan nadrotník bez zaradenia
Pardavý Jozef mladší zbormajster bez zaradenia
Medveď Pavel hasič bez zaradenia
Plesník Martin  hasič I.
Vavák Samuel vrchný hasič I.
Vičan Roman vrchný hasič I.
Šagát Radovan vrchný hasič I.
Chynoranská Ivana starší hasič bez zaradenia
Kubaláková Hana starší hasič bez zaradenia
Ing. Lajdová Anna hasič bez zaradenia
Tomka Juraj hasič bez zaradenia
Tomková Miriam starší hasič bez zaradenia
Ferianec Pavol hasič bez zaradenia
Ferianec Tomáš hasič bez zaradenia
Dobrovodský Lukáš hasič bez zaradenia
Šagát Martin hasič bez zaradenia

 

 

 

hr

Zobraziť vyhľadávanie